Schoolgids & Schoolplan

Vanaf het schooljaar 2019-2020 werken alle scholen van Stichting PrimAH met een nieuw soort “Schoolgids”. De informatie uit deze schoolgids is online beschikbaar op de website
Scholen op de kaart.

De nieuwe schoolgids bevat wat andere informatie dan u misschien gewend bent: het bevat alleen nog de wettelijk verplichte onderdelen.
Praktische informatie over de school wordt niet meer opgenomen in de schoolgids.

Voor de volledigheid hebben we de informatie van Scholen op de kaart in PDF formaat beschikbaar voor u gemaakt. U kunt de schoolgids voor het schooljaar 2022-2023 onderaan de pagina downloaden.

Schoolplan

Het schoolplan is het belangrijkste beleidsdocument van de school waarin de school de beleidsvoornemens voor vier jaar (periode 2019-2023) beschrijft. De grote lijnen en de geplande ontwikkelingen van de school worden duidelijk uiteengezet, waardoor de visie van de school over goed onderwijs naar de dagelijkse praktijk vertaald wordt. Het plan is vooral bedoeld om het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot het bewaken en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs te beschrijven en vast te stellen.

In een schoolplan beschrijven we waar we de komende vier jaar aan gaan werken.

U kunt het schoolplan de schoolgids hier downloaden:

2019-06-24 Schoolplan 2019-2023

Login

Lost your password?