MR

Via deze weg stellen wijs ons graag even voor als MR. De MR bestaat uit 3 leraren en 3 ouders. Wij adviseren en/of beslissen mee met van alles wat met het onderwijs op obs Gieten te maken heeft.
Dit is vrij breed: van de huidige maatregelen rondom corona tot het evalueren van het huidige continue rooster.

Ook bijvoorbeeld de wijze van communicatie met de ouders is een belangrijk aandachtspunt in het beleid van de school wat wij bespreken met de directie. Elk jaar peilen we bij de klassenouders met een korte enquête en daaropvolgende bijeenkomst wat er in de verschillende groepen leeft en wat we daaruit mee kunnen nemen naar de MR vergaderingen. Ook stemmen we af met de ouderraad wat daar wordt besproken. Mochten jou dingen opvallen die beter kunnen of juist heel goed gaan, dan horen wij dat graag!

Op het ouderportaal van de school zijn onze contactgegevens te vinden en ook de plannen die we voor komend jaar hebben gemaakt.

Login

Lost your password?