Onderwijs & Methodes

Methoden

Groep 1-2

-Onderbouwd – een methode voor totale ontwikkeling

Groep 3 t/m 8

Rekenen
-De wereld in getallen

Taal 
-Taal in Beeld (vanaf groep 4) – taalvaardigheden
Spelling in beeld (vanaf groep 4)-spellingvaardigheden

Lezen    `
-Veilig Leren Lezen (groep 3) – aanvankelijk lezen

Nieuwsbegrip (4 t/m 8)
-Begrijpend lezen

Blits (5 t/m 8) 
-Studievaardigheden

Engels 
-Groove Me (7 en 8)

Schrijven
-Pennenstreken (1 t/m 8)

Wereldoriëntatie 
-Geobas (5 t/m 8) – aardrijkskunde
-Wijzer Geschiedenis (5 /m 8) – geschiedenis
-Wijzer Natuur en Techniek (5 t/m 8) – natuur en techniek
-Verkeerskranten en projecten – verkeer

 

Groep 1 t/m 8

Tekenen en Handvaardigheid
-Uit de kunst (1 t/m 8)

Muziek   
-Eigenwijs Digitaal (1 t/m 8)

Sociaal Emotioneel Leren
-Kwink (1 t/m 8)

 

Verder

  • Zijn er projecten vanuit het Cultuurmenu waarmee de leerlingen gedurende hun schoolcarrière in aanraking komen met alle cultuurdisciplines;
  • Zijn er elk jaar projecten van NME (Natuur en Milieueducatie) rondom een thema, bv energie;
  • Krijgen alle kinderen elk jaar een aantal (3-4) lessen van een vakdocent muziek op een instrument (viool, ukelele, accordeon, percussie, koper en slagwerk, gitaar en stem)

Login

Lost your password?