Onderwijs & Methodes

Methoden

Groep 1-2

-Onderbouwd – een methode voor totale ontwikkeling

Groep 3 t/m 8

Rekenen
-De wereld in getallen

Taal 
-Taal in Beeld (vanaf groep 4) – taalvaardigheden
Spelling in beeld (vanaf groep 4)-spellingvaardigheden

Lezen    `
-Veilig Leren Lezen (groep 3) – aanvankelijk lezen

Nieuwsbegrip (4 t/m 8)
-Begrijpend lezen

Blits (5 t/m 8) 
-Studievaardigheden

Engels 
-Groove Me (7 en 8)

Schrijven
-Pennenstreken (1 t/m 8)

Wereldoriëntatie 
-Geobas (5 t/m 8) – aardrijkskunde
-Wijzer Geschiedenis (5 /m 8) – geschiedenis
-Wijzer Natuur en Techniek (5 t/m 8) – natuur en techniek
-Verkeerskranten en projecten – verkeer

 

Groep 1 t/m 8

Tekenen en Handvaardigheid
-Uit de kunst (1 t/m 8)

Muziek   
-Eigenwijs Digitaal (1 t/m 8)

Sociaal Emotioneel Leren
-Kwink (1 t/m 8)

 

Verder

 • Cultuurmenu

  Zijn er projecten vanuit het Cultuurmenu waarmee de leerlingen gedurende hun schoolcarrière in aanraking komen met alle cultuurdisciplines;
 • Natuur en Milieueducatie

  Elk jaar zijn er projecten van NME (Natuur en Milieueducatie) rondom een thema, bv energie;
 • Muziek

  Krijgen alle kinderen elk jaar een aantal (3-4) lessen van een vakdocent muziek op een instrument (viool, ukelele, accordeon, percussie, koper en slagwerk, gitaar en stem)
 • Verkeer

  Voor verkeer gebruiken wij het lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland. Wij vinden het belangrijk kinderen bewust te maken van hoe zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Projecten van VVN werken hierbij ondersteunend. Voorbeelden daarvan zijn Stoplicht, het Dodehoekproject en Streetwise. Verder houden we in samenwerking met VVN een fietscontrole en doen de leerlingen van groep 7 een theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Login

Lost your password?