Tevredenheidspeilingen

Tevredenheidspeilingen ouders en leerlingen

Eens in de vier jaar vragen we ouders een enquête in te vullen en aan te geven in hoeverre ze tevreden zij zijn over onze school.  De laatste peiling was in 2019 voorafgaande aan de schoolplanperiode 2019-2023. Zo kunnen we in een nieuwe planperiode actie ondernemen op punten die aandacht vragen. U vindt de resultaten in Scholen op de kaart. Zie onder “TEVREDENHEID”.

Elk jaar vullen de leerlingen van groep 6 t/m 8 twee vragenlijsten in over hoe tevreden zij zijn over de school.  Eén lijst zit standaard in ons leerlingvolgsysteem en is voor intern gebruik. Van de andere zijn de resultaten zichtbaar in “Scholen op de kaart”. De resultaten in “Scholen op de kaart” zijn van schooljaar 2018-2019. Vorig schooljaar hebben we de enquête niet afgenomen. Het afnamemoment viel in de tijd dat de leerlingen thuis of half op school waren i.v.m. de coronamaatregelen.

Login

Lost your password?