Ouderraad obs Gieten

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die zich inzet bij het optuigen en uitvoeren van activiteiten in en om de school. Denk hierbij aan de intocht van Sinterklaas op school, de kerstborrel op het schoolplein en de paas-brunch in de klassen. Maar ook het boekenbal, de Gieterzon, de vossenjacht zijn activiteiten waarbij de ouderraad een belangrijke rol speelt. Natuurlijk alles in een goede samenwerking met de leerkrachten van school. Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor de organisatie rondom het ophalen van oud papier. Dit is een belangrijke inkomstenbron voor de school, waaruit activiteiten en (extra) materialen bekostigd worden. Zo zijn recent de knutselmaterialen weer volledig aangevuld.  Verder beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. Vanuit deze bijdrage gaat een deel naar ‘kas-in-de-klas’. Dit is een potje waaruit leerkrachten iets extra’s kunnen besteden voor een activiteit in de klas. Bijvoorbeeld pepernoten bakken, koken in de klas of biologie-proefjes doen.  Ook heeft de ouderraad financieel bijgedragen bij de aanschaf van o.a. de digi-borden, het buitenspeeltoestel, maar ook busvervoer naar verschillende excursies.
De ouderraad vergadert 6 á 8 keer per schooljaar op de dinsdagavond en onderhoudt nauw contact met de directie en medezeggenschapsraad van school.

 

Login

Lost your password?