Ouderraad obs Gieten

De Ouderraad is een groep enthousiaste ouders die zich inzet bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten in en om de school. Denk hierbij aan de intocht van Sinterklaas op school, de kerstborrel op het schoolplein en de paas-brunch in de klassen. Maar ook het boekenbal, de Gieterzon, de vossenjacht zijn activiteiten waarbij de ouderraad een belangrijke rol speelt. Natuurlijk alles in een goede samenwerking met de leerkrachten van school. Daarnaast is de Ouderraad verantwoordelijk voor de organisatie rondom het ophalen van oud papier. Dit is een belangrijke inkomstenbron voor de school, waaruit activiteiten en (extra) materialen bekostigd worden. Verder beheert de Ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. Vanuit deze bijdrage gaat een deel naar ‘kas-in-de-klas’. Dit is een potje waaruit leerkrachten iets extra’s kunnen besteden voor een activiteit in de klas. Bijvoorbeeld pepernoten bakken, koken in de klas of biologie-proefjes doen. Daarnaast draagt de Ouderraad financieel bij aan bijvoorbeeld busvervoer naar verschillende excursies.

De Ouderraad vergadert 6 á 8 keer per schooljaar op de donderdagavond en onderhoudt nauw contact met de directie en medezeggenschapsraad van school.

Login

Lost your password?