GMR Nieuwsbrief november

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting PrimAH. De GMR houdt zich bezig met alle bovenschoolse zaken binnen de stichting, waaronder de verdeling van
de financiële middelen en andere beleidsmatige zaken die een meerderheid van de scholen binnen de stichting raken. Deze nieuwsbrief is bedoeld om teamleden en ouders op de hoogte
te houden van het reilen en zeilen binnen Stichting PrimAH.

Login

Lost your password?