TSO & BSO

O&Ki is gespecialiseerd in het organiseren van de TSO (overblijf) en neemt daarmee alle zorgen voor de school hieromtrent uit handen. Wij hebben een concept ontwikkeld waarmee de TSO op een pedagogisch verantwoorde wijze wordt georganiseerd.
Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid (indien mogelijk), met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt O&Ki kindercentrum de TSO. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Wij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen wij dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van de school.

Tarieven
De TSO is een maatschappelijke dienst waarvoor de kosten zo laag mogelijk gehouden moeten worden. Wij willen gaan werken met strippenkaarten bij incidentele opvang en structurele opvang.

 

Kosten strippenkaart:
5 x incidenteel € 12,50 onbeperkt* geldig en betaling gaat via factuur.
10 x incidenteel € 22,50 onbeperkt* geldig en betaling gaat via factuur.
*indien er nog strippen op staan.

Structureel overblijven
Vaste dag(en) per maand voor een vast maandbedrag, gedurende het schooljaar (40 weken), de kosten per keer bedragen dan € 2,-.  Ouders ontvangen hiervoor een factuur, voorafgaand aan de maand waarvoor de TSO gewenst is. Er kan ook geruild worden bij structurele afname, zonder extra kosten, wel graag even in overleg.
Ouders kunnen zich voor structurele en incidentele tussenschoolse opvang aanmelden via onze website www.oenki.nl, per 10 december 2013 zal er een apart inschrijfformulier voor TSO/Overblijf zijn.  Facturatie en dergelijke loopt dan automatisch.
Aanmelden van de kinderen voor de incidentele opvang kan op de dag zelf voor 10:00 uur via ons vaste telefoonnummer: 0592-820244 of per email: info@oenki.nl. Afmelden kan op dezelfde wijze.

 

 

 

Login

Lost your password?