Profiel

De Gieterschool is een openbare basisschool waar kennis hoog in het vaandel staat en waar leerlingen binnen duidelijke regels werken (effectief/adaptief onderwijs). We erkennen en herkennen echter nadrukkelijk de verschillen in leer en ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen. We streven ernaar het onderwijs zo te ontwikkelen, dat we naar de mogelijkheden van de school, zo goed mogelijk tegemoet komen aan de onderlinge verschillen van onze leerlingen. Kinderen verschillen in ontwikkeling, behoeften en interesse. De één heeft meer tijd nodig om te leren dan de ander. De leerkracht moet ruimte scheppen, letterlijk en figuurlijk om tegemoet te kunnen komen aan verschillende individuele mogelijkheden en behoeften van kinderen. We hechten naast het verwerven van de noodzakelijke basisvaardigheden voor taal,lezen, schrijven en rekenen, ook veel belang aan de lichamelijke ontwikkeling en het ontwikkelen van sociaal-emotionele, culturele, sociaal-maatschappelijke en creatieve vorming. Kort samengevat: het gaat om het hele kind met al zijn ontwikkelingsmogelijkheden.

Login

Lost your password?