Leden OR

De ouderraad bestaat in het schooljaar 2016-2017 uit de volgende personen:

Miranda van Guldener (voorzitter)
Jan Bernard Marsman (secretaris)
Harry de Groot (penningmeester)
Geke Mulder (kasbeheer)
Janine Torenbosch
Gerdy Engelsman
Miriam Baert-Goeree
Cindy Hiddema
Saskia Langebeeke
Marjon Vos
Heleen de Boer
Femke Adriaens
Teon Metselaar


 

Miranda

Foto Miranda van GuldenerMijn naam is Miranda van Guldener. Mijn partner in het leven is Christian Post en samen hebben wij 2 zoons, Thomas en Jasper. Ik ben werkzaam als dialyseverpleegkundige. In mijn vrije tijd mag ik graag wandelen en fietsen en kun je mij vinden op de golfbaan. De reden dat ik in de ouderraad ben gegaan is om meer betrokkenheid te creëren tussen school, mijn kinderen en ikzelf. Daarnaast wil ik graag een positieve bijdrage leveren aan de activiteiten die georganiseerd worden door school en de ouderraad.

Femke

Foto Femke AdriaensHallo! Ik ben Femke Adriaens, samenwonend met Rink en onze twee kinderen Jorrit (2003) en Meike (2005). Ik hou van reizen, lezen, organiseren, fotografie, lekker (buiten)sportief bezig zijn en nieuwe dingen aangaan. Als ZZP-er zet ik projecten op op het gebied van duurzame ontwikkeling. Sinds 2012 ben ik lid van de OR vanuit de betrokkenheid bij een leuke schooltijd voor onze kinderen, omdat ik het leuk vind om mee te denken en de handen daarvoor uit te mouwen te steken!

Geke

Foto Geke MulderIk ben Geke Mulder. Ik ben de moeder van Evi (Berenhol) en Joris (groep 4) Wigchers. Komend vanuit Gasselte en Borger, zijn wij (Gert en ik) alweer sinds 1996 woonachtig in Gieten. Sinds 2006 wonen we aan De Wiemel. Dichtbij de school inderdaad.Nu ik in de ouderraad zit, merk ik dat het best een grote school is en dat er ‘een hoop te doen is’. Het is leuk om daar een bijdrage aan te leveren, niet alleen voor mijn eigen kinderen, maar voor alle kinderen op onze school. Ik vind het belangrijk dat onze kinderen goed in hun vel zitten, het is daarom fijn om te weten dat ze op een leuke school zitten. Mijn aandeel in de OR vergroot mijn betrokkenheid en mijn kinderen vinden het leuk dat ik af en toe op school kom helpen. Mijn grootste inzet betreft het kasbeheer, en dat raakt zo ongeveer alle activiteiten waar de OR bij betrokken is. Veelomvattend dus. Ik ben benieuwd wat we het komende schooljaar gaan beleven, ik hoop jullie ook!

Janine

Foto Janine TorenboschIk ben Janine Torenbosch. Gelukkig getrouwd met Jacques en moeder van Bernice (2002) en Huub (2005). Al weer heel wat jaren geleden ben ik door toedoen van de buurvrouw in de ouderraad beland. En daar heb ik nog geen moment spijt van. Ik vind het leuk om mij in te zetten voor de OBS Gieten bij de organisatie van diverse activiteiten. Leuke contacten met de overige OR leden, de leerkrachten, de handen ineen slaan en dan de kinderen zien genieten. Met hier en daar wat “gestoorde” gedachten die soms misschien getemd of geremd moeten worden, probeer ik mijn steentje bij te dragen. De organisatie van De Gieterzon (voorheen de Fancy Fair) is een grote klus maar het feit dat Sinterklaas dit dan weer positief in het grote boek vermeld, maakt het dit meer dan waard!
O ja, nog dit. Ik hou van reizen, muziek, lezen en veel gezelligheid.

Jan-Bernard

Mijn naam is Jan-Bernard Marsman en ik vind het een leuke uitdaging om aan de ouderraad foto ordeel te mogen nemen. Hierdoor kan ik wat meer mee krijgen van wat er op school gebeurt. Betrokkenheid is – net als bij de andere leden van de MR/OR – ook voor mij zeer belangrijk en ik zet me graag in voor de school. Zelf werk ik in het UMCG als hersenonderzoeker. In mijn vrije tijd maak ik graag foto’s, vind ik het leuk om onze kinderen Pepijn (Eendenest) en Benthe (PSZ) mee het bos in te nemen, en mag ik thuis graag ‘digitaal knutselen’.

 

Gerdy

Foto Gerdy EngelsmanMijn naam is Gerdy Engelsman en ik ben moeder van Dyanne (groep 8) en Reza (groep 4). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als toezichthouder kinderopvang bij GGD Drenthe. Enkele jaren geleden heb ik me aangemeld voor de ouderraad. Ik wilde wat meer betrokken zijn bij school en, vanuit een actievere rol, als ouder meepraten en meedenken. Dat is gelukt; ik ben nog steeds lid en met veel enthousiasme en plezier! De ouderraad houdt zich o.a. bezig met het leveren van financiële bijdrage voor tal van zaken ten behoeve van school en de leerlingen. Zo hebben we de afgelopen tijd financieel bijgedragen aan o.a. een speeltoestel, een spreker voor een ouderavond en knutsel-materialen Alle aanvragen worden door ons kritisch bekeken. Ook helpen we mee bij verschillende activiteiten zoals sinterklaas, de paasviering en de Gieterzon. Al deze werkzaamheden maken voor mij het lidmaatschap van de ouderraad leuk, leerzaam en gezellig!

Miriam

Foto Miriam Baert-GoereeMijn naam is Miriam Baert-Goeree, moeder van Jesper (groep 4), Sven (groep 1 / Eendenest) en Niels (nog niet op school).
Sinds 2014 zit ik in de OR. De reden dat ik in de OR ben gegaan is om betrokken te zijn bij school en bij te kunnen dragen aan het plezier op school van alle kinderen.

 

Harry

Hallo! Ik ben Harry de Groot getrouwd met Margriet en de trotse vader van Yliana en Thobian.Harry de Groot  OR Sinds eind 2015 zit ik bij de OR. Na het organiseren van het NK dammen 2009, EK dammen 2012 en WK dammen 2015 vond ik het tijd om mij meer in te zetten bij het organiseren van activiteiten voor de school van onze kinderen. Margriet is actief in de schoolbibliotheek en er was eind 2015 nog een vacature binnen de OR. Bij de OR krijg ik meer zicht op het reilen en zeilen op school en kan ik samen met een enthousiaste en betrokken groep ouders actief een steentje bijdragen. Mijn hobby’s zijn hardlopen, fietsen, zwemmen, fotograferen en dammen. Een aantal hiervan doe ik graag samen met het gezin.

Heleen

Hallo, ik ben Heleen de Boer. Ik ben getrouwd met Gerhardus en heb 3 dochters. Jolein zit in foto-heleen-de-boergroep 3, Mirthe zit in het Berenhol en Marlou in het Eendennest. Toen mij gevraagd werd of ik het leuk zou vinden in de ouderraad te gaan heb ik daar wel even over getwijfeld. Naast mijn werk als analist bij het ministerie van EZ hebben we thuis een akkerbouwbedrijf. Altijd genoeg te doen dus. Maar ik vind het belangrijk dat er activiteiten worgen georganiseerd voor de kinderen en daar zijn ouders bij nodig. Aangezien het mij leukt lijkt daar een rol in te spelen heb ik besloten per januari van dit jaar toe te treden tot de ouderraad. Ik hoop dat we met behulp van ouders en leerkrachten leuke activiteiten kunnen organiseren.

Cindy

Hierbij zal ik me even voorstellen… ik ben de moeder van Gijs uit groep 5 en Jette uit het foto-cindy-hiddemaBerenhol en getrouwd met Rienk. Naast mijn gezin werk ik op PrO Assen, een school voor praktijkonderwijs en voor het Steunpunt Passend Onderwijs in Stadskanaal.
Mijn motivatie om in de ouderraad te gaan is dat een school en ouders elkaar nodig hebben om kinderen een fantastische schooltijd te geven. Mijn ervaring is dat naast alle vakken die ze aangeboden krijgen op school, juist ook veel leren en goede herinneringen bewaren aan de activiteiten buiten het lesprogramma. Als ouder wil ik me graag voor inzetten voor de extra activiteiten en mijn steentje daaraan bijdragen!

Saskia

Graag wil ik me even voorstellen als nieuw lid van de ouderraad.foto-saskia-langebeeke
Mijn naam is Saskia Langebeeke en ben 43 jaar. Net als onze jongens heb ik vroeger ook op de OBS Gieten gezeten. Ik heb zelfs nog les gehad van Rikkert Schuiling en Jaap Bos.
Ik ben getrouwd met Jacco en we hebben 3 jongens.
Bram is 13 jaar en zit op het zernike college in Haren. Teun is 11 jaar en zit in groep 8 en Piet is 8 jaar en zit in groep 5.
Samen met Jacco hebben wij al bijna 20 jaar Tegelhuys Gieten.
Ik vind het leuk om de ouderraad te versterken.

Marjon

Mijn naam is Marjon Vos, moeder van 2 zoons en getrouwd met Ronnie. Ruben zit sinds foto-marjon-vosnovember 2016 in het eendennest. Ik ben leerkracht van groep 4 en remedial teacher op een basisschool. Door mijn werk weet ik hoe belangrijk een actieve en betrokken or is voor een school. Dat is ook de reden dat ik lid ben geworden van de or van OBS Gieten.

 

 Teon

Mijn naam is Teon Metselaar en ik ben vader van Dianthe (2011, foto-teon-metselaar
Eendennest) en Jelt (2014).
Ik ben sinds kort lid van de OR om wat meer betrokken te zijn bij het  reilen en zeilen op school.
In het dagelijks leven werk ik als programmeur bij een softwarebedrijf  in Ruinen, in mijn vrije tijd luister ik graag muziek of rij ik motor.

 

 

 

Login

Lost your password?