Aanmelden & Formulieren

Alle benodigde formulieren kunt u op deze plek zelf downloaden en invullen. De formulieren die u in deze sectie kunt vinden zijn voor het schooljaar 2018-2019. Controleer ook altijd zelf of u het meest recente formulier gebruikt.

Informatie over aanmelding, invullen van formulieren of vragen over uitzonderlijkheden? Neem contact op met school.

2018-2019-inschrijfformulier-basisonderwijs
2018-2019-formulier-tbv-infoverstrekking-gescheiden-ouders
2018-2019-intakeformulier-4-jarigen
2018-2019-intakeformulier-tussentijdse-instroom
2018-2019-leeswijzer-bij-inschrijfformulieren
2018-2019-ouderverklaring-vaststelling-leerlinggewicht-obs-gieten
2018-2019-schoollogopedie
2018-2019-verklaring-toestemming-verstrekken-medicijnen
2018-2019-automatische-incasso-formulier
2018-2019-brief-toestemming-beeldmateriaal-extern

 

 

Login

Lost your password?