Week tegen pesten.

Week tegen pesten

De “Week tegen Pesten” is van 27 september tot 1 oktober. De week tegen Pesten wordt ieder jaar in september georganiseerd door Stichting School & Veiligheid.  Het thema van dit jaar is:

Buitensluiten? Uitgesloten!

Een week waarin specifiek aandacht is voor pesten. Wat is het en wanneer spreek je over pesten? Dit jaar gaan ze dieper in op buitensluiten. Wat gebeurt er als je wordt buitengesloten en hoe voelt het. Ieder mens is uniek en heeft z’n eigen karakter, mening, uiterlijk en nog veel meer. Nederland is een democratisch land en je mag zeggen wat je wilt en zijn wie je bent. Daarbij is het van groot belang dat je respect hebt en houdt voor anderen.

Wat is buitensluiten?

Buitensluiten is een ernstige vorm van pestgedrag. Bij een groep willen horen is één van de basisbehoeften van de mens. Als je de toegang tot zo’n groep wordt ontzegd kan dit grote gevolgen hebben voor je zelfbeeld. Hoe jong of oud je ook bent. Het niet bij een groep horen is een belangrijke stressfactor die op termijn kan zorgen voor achterstand op gebied van sociale en empathische ontwikkeling.  Meer informatie is te vinden op https://www.weektegenpesten.com/buitensluiten-uitgesloten/ .

Als je wordt buitengesloten gaat het vaak om een hele groep. Je hebt situaties waar er een pestkop is die het gemunt heeft op 1 persoon. Bij buitensluiten zijn het vaak meerdere mensen uit een groep die een bepaalde persoon stelselmatig negeren. Wat diegene ook doet om er bij te horen. Een aanstichter begint en de groep doet mee. Dus sluiten ze allemaal buiten. 

“Pesten kan eigenlijk iedereen overkomen. Je weet nooit van te voren of de groep zich tegen je keert en waarom ze dat zullen gaan doen. Heel vaak zie je dat mensen zwijgen. Stel je voor dat ze het op jou hebben gemunt. Dat wil niemand. Als een pestkop ziet en merkt dat iemand kwetsbaar is op een bepaalde manier dan kan dat aanleiding zijn om slachtoffer te worden van pesterijen. Er zijn kinderen en volwassenen die extra kwetsbaar zijn door zowel fysieke als emotionele factoren. Dit mag geen reden zijn voor pesterijen zoals buitensluiten.

Omgaan met elkaar is een thema waar we regelmatig over praten op school. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het welzijn van iedereen op en om school. De komende week zal er tijdens de lessen extra aandacht zijn voor het thema: Buitensluiten? Uitgesloten!

Niet alleen in de week tegen pesten, maar het hele schooljaar staat het welzijn van iedereen centraal op school. Veiligheid is een van de speerpunten in onze visie. Veiligheid zien wij als een voorwaarde om goed te kunnen ontwikkelen. Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving ongeacht kleur, ras karakter, geloofsovertuiging of geaardheid.

Login

Lost your password?