Verloting Gieterzon

Op 24 juni a.s. is er Gieterzon.

Traditiegetrouw koppelen we daaraan een verloting met prachtige prijzen. We vragen leerlingen van de groepen 3 t/m 8 loten te verkopen. De opbrengst komt deze keer niet ten goede aan de school maar aan de “Speelweek Gieten.” Kinderen die mee willen doen met de Speelweek betalen een eigen bijdrage. Onze inzet is dat ook kinderen van ouders die het niet zo breed hebben, mee kunnen doen met de speelweek. Voor hen zal de bijdrage betaald worden vanuit het opgehaalde bedrag. Dat is voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren. Daarnaast kan de organisatie van de Speelweek met dit geld een keer iets extra’s doen.

Op 24 juni 2022 is de trekking van de loten tijdens de Gieterzon. De trekking wordt verricht door Jan Post. Uitslagen worden bekendgemaakt op de het ouderportaal en de website van onze school.

We gaan ervan uit dat uw kind graag meedoet met het verkopen van de loten. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw kind daarbij te ondersteunen?

  • De kinderen ontvangen de loten vrijdag 3 juni.
  • Het lot bestaat uit 2 delen. Het grote deel dient na verkoop, afgescheurd te worden en is voor de koper.
  • Het kleine deel dient door de koper of uw kind te worden ingevuld (naam en adres). Deze kleine delen moeten weer bij de school ingeleverd worden.
  • Uiterlijk dinsdag 21 juni moet bij de leerkracht het volgende worden ingeleverd:
    o Het kleine deel van de verkochte loten (naam, adres, nummer)
    o De niet verkochte loten
    o De opbrengst van de verkochte loten

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Login

Lost your password?