Passen en meten

“Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn”, zei Johan Cruijff eens. Hierop bedacht de Cruyff Foundation een relatief simpele oplossing. Met Schoolplein14 worden schoolpleinen aantrekkelijk gemaakt, door in samenwerking met de school en haar leerlingen lijnen en kleurvlakken (coatings) op de grond en muur aan te brengen. Enkele voorbeelden zijn een atletiekbaan, een speelcirkel of een goal op de muur. 

Met het project Gezond Scoren van FC Groningen heeft groep 8 in december een Schoolplein14 gewonnen. Inmiddels zijn we bezig met de realisering van dit schoolplein. De kinderen van groep 8 hebben samen met leerlingen uit de leerlingenraad gekozen welke coatings ze mooi vinden. Vervolgens heeft juf Suzan tijdens de gymles enkele spellen uitgeprobeerd zodat we een goede keuze konden maken. Vandaag is groep 8 in groepjes bezig gegaan met passen en meten op het plein voor het maken van het uiteindelijke ontwerp. Op ruitjespapier moest vervolgens het ontwerp kloppend gemaakt worden. Deze week wordt het ontwerp opgestuurd naar de Cruyff Foundation en als alles goed gaat wordt het dan nog dit schooljaar gerealiseerd. U hoort het van ons!

Login

Lost your password?