Levelwerk

Dit schooljaar hebben we een klaslokaal in gebruik genomen als zorglokaal. Vanuit de gedachte dat alles wat je aandacht geeft groeit, hebben we het lokaal “de Gieter” genoemd. In dit lokaal wordt zorg gegeven aan kinderen die dat nodig hebben. Dat kan zijn omdat ze leren moeilijk vinden, maar ook kinderen die in de klas weinig moeite hoeven te doen en behoefte hebben aan uitdaging, krijgen één keer per week in dit lokaal les. Deze leerlingen werken dan aan materialen uit Levelwerk.

 

Levelwerk is een doorgaande leerlijn voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8 met extra uitdagende opdrachten, werkboeken en materialen. De leerlingen krijgen werk mee waar ze in de klas aan moeten werken. Zo werken ze aan wiskundige vraagstukken met Rekentijger, aan begrijpend lezen met Prik en Co en allerlei uitdagende taalproblemen komen aan de orde in Taalwijs. Doordat ze het normale schoolwerk mogen “compacten” houden ze tijd over voor het Levelwerk. Dit goed leren plannen is lastig en voor een aantal kinderen onderdeel van het leerproces. Een ander onderdeel van het leerproces is bijvoorbeeld het leren omgaan met frustraties. Want soms ervaren de leerlingen voor het eerst hoe het voelt om iets niet gelijk te snappen! En dat kan frustrerend zijn! En ze leren dat ze de opdrachten zorgvuldig moeten lezen. In het gewone schoolwerk is dat voor hen niet altijd nodig, zonder de uitleg snappen ze het immers ook wel.

 

Iedere woensdag komen leerlingen uit groep 5/6, en groep 7/8 anderhalf uur bij elkaar in het zorglokaal. We beginnen altijd met een activiteit waarbij al goed nagedacht moet worden. Bijvoorbeeld een filosofische vraag of een vraag waarbij “out of the box” gedacht moet worden. Daarna gaan de leerlingen aan het werk met Rekentijger. En we werken rondom een thema. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig over de ruimte. Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere programmeren, schaken, filosofie en techniek. Na de herfstvakantie gaat ook een aantal leerlingen uit groep 3 en 4 aan de slag met Levelwerk.

 

Login

Lost your password?