Lesje politiek saai? Echt niet!

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen hebben de leerlingen van groep 8 op een actieve manier ervaren wat een gemeenteraad inhoudt en hoe politieke besluitvorming tot stand komt. We namen deel aan het project “Bouw je eigen stad” in het gemeentehuis.

In de raadszaal werden diverse politieke partijen opgericht. Er werden voorzitters gekozen, politieke speerpunten en daarbij passende slogans bedacht. Deze mochten via de microfoon aan de overige partijen bekend gemaakt worden en dat alleen al was natuurlijk leuk!

Daarna moest er gekozen worden welke gebouwen de partijen in hun stad wilden. Er werd flink gedebatteerd en onderhandeld. De één wilde een overdekt zwembad, de ander een groot overdekt winkelcentrum en weer een ander wilde een station. Zo wilde de PVS (Partij voor Sport) natuurlijk een sportcentrum en de PVG (Partij voor Geld) vond een bank absoluut noodzakelijk in de stad.

Niet alle geplande gebouwen konden echter in de stad geplaatst worden. Door het debat te voeren en door te lobbyen bij de andere partijen werd geprobeerd stemmen te winnen.

Het was een superleuke, maar vooral ook leerzame ervaring waarbij de leerlingen hebben leren argumenteren, debatteren en onderhandelen. Vaardigheden die ze waarschijnlijk ook thuis héél goed kunnen gebruiken!

 

47027632 47027633 47027635 47027644

Login

Lost your password?