Kinderraad obs Gieten

Vanaf dit schooljaar gaan wij werken met een kinderraad op OBS Gieten. Hiervoor zijn eind vorig schooljaar 8 kinderen gekozen uit de groepen 6 tot en met 8 aan de hand van zelfgemaakte posters en hun persoonlijke motivatie en ideeën. De volgende kinderen zijn het geworden:

Groep 6a: Emma en Thije, Groep 6b: Renske en Julian, Groep 7: Zoë en Carlin en groep 8: Madé en Ruben.

Afgelopen donderdag was de eerste bijeenkomst onder leiding van juf Joyce. De kinderen hebben met elkaar kennis gemaakt en aan elkaar verteld wat ze verwachten van de kinderraad. De kinderen verwachten vooral een goed schooljaar met goede ideeën om de school nóg leuker te maken.

De bedoeling is dat de kinderraad meedenkt over zaken die belangrijk zijn voor onze school. Wat leeft er op school en bij de kinderen uit de klas waarin ze zitten? Wat gaat goed en waar willen ze graag verandering zien? Alle kinderen op school mogen ideeën inbrengen. Hiervoor is een ideeënbus gemaakt die in de hal staat bij de hoofdingang. De aangedragen ideeën moeten natuurlijk wel binnen de mogelijkheden van de school passen. We gaan reële ideeën proberen verder uit te werken en wellicht uitvoeren na afstemming met de directeur en/of het team.

De kinderen krijgen hierdoor een bepaalde verantwoordelijkheid en maken zo vast kennis met democratische beginselen.

De kinderen gaan vergaderen, overleggen en onderhandelen waarbij rekening wordt gehouden met elkaar. Na elke vergadering wordt een terugkoppeling gegeven aan de MR, de klas waarin de kinderen zitten en er wordt een stukje door de leerlingen op het Ouderportaal gezet.

De kinderen hebben er erg veel zin in en wij zijn benieuwd naar de ideeën die zullen worden ingebracht!

 

 

kinderraad

Login

Lost your password?