Leden MR en Jaarplan 2018-2019

De Medezeggenschapsraad van onze school vergadert doorgaans 5 keer per schooljaar. De gezamenlijke inbreng van ouders en leerkrachten in de MR, bepaalt mede de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. Om u als ouders goed te informeren over wat er gaande is op de school, zijn de MR-vergaderingen opgenomen in de activiteitenlijst in de nieuwsbrief. Tevens zal de agenda voor geplande MR-vergaderingen te vinden zijn op de website van de school en zijn de verslagen van de vergadering, nadat ze zijn vastgesteld, bij de secretaris op te vragen (indien gewenst). Om de transparantie te bevorderen zal er na enkele vergadering een korte samenvatting in de nieuwsbrief worden opgenomen. Op deze wijze hopen wij dat u voldoende op de hoogte kunt blijven van de zaken die in de MR besproken en/of besloten worden.

De MR bestaat uit zes leden, drie personeelsleden en drie ouders. De MR bestaat momenteel uit de volgende personen:

 

Marije Smit (Oudergeleding)

 

 

Wilma Heesen (Oudergeleding)wilma-heesen

Ik ben Wilma Heesen, moeder van Eefke en Charlotte die nu in het Berenhol en het Eendennest zitten. Ik wil graag mijn steentje bijdragen voor school en denk dat ik bij de MR kan helpen met meedenken over de dingen die langskomen.

 

 

Marianne Poot (Oudergeleding)marianne-poot

Hallo, Ik ben Marianne Lanting-Poot, (stief) moeder van Julia, Merel, Thijmen en Maartje. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zit ik namens de oudergeleding in de MR. De reden dat ik bij de MR ben gegaan is om mij meer te verdiepen in het onderwijs en om meer betrokken te zijn wat er allemaal op OBS Gieten gebeurd. Ook vind ik het belangrijk dat er ouders meedenken over bepaalde zaken op en rondom school en in de hoop de ouder ook een goede zeggenschap te kunnen geven.
Wat ik hoor en zie wanneer ik op school ben neem ik mee in mijn ouderstem bij de MR.

 

Lammie Smit (Personeelsgeleding, Secretaris)lammie-smit

Ik ben Lammie Smit. Ik ben dit jaar leerkracht van groep 4a en groep 6a. Sinds juni 2016 deel ik samen met Ellen de functie van secretaris binnen de MR. Ik heb mij aangemeld als MR-lid, omdat het mij erg interessant leek om nu de ontwikkeling van de school van de andere kant te bekijken. Ik vind het leerzaam om via de MR mee te praten en beslissen over de organisatie van het onderwijs.

Ellen Hoogland (Personeelsgeleding, Secretaris)ellen-foto

Mijn naam is Ellen Hoogland. Ik ben leerkracht in groep 8. In de MR ben ik samen met Lammie secretaris. Dit houdt in dat ik de notulen schrijf en het jaarverslag verzorg. Lammie zorgt voor de agenda. Het is leuk en vaak ook interessant om in de MR na te denken over allerlei zaken binnen de school. Je stem wordt gehoord en je kunt enige invloed uitoefenen op diverse besluiten. Zo kan ik ook op deze manier er voor zorgen dat het onderwijs op OBS Gieten zijn goede kwaliteit blijft houden!

Jenine Nijboer(Personeelsgeleding)

 

In deze nieuwe samenstelling willen we naast de gebruikelijke activiteiten van de MR, ons extra richten op de communicatie naar onze achterban. We vinden het belangrijk dat we goed bereikbaar zijn en dat inzichtelijk is waar de MR mee bezig is. Als je het leuk vindt om meer te lezen over de bevoegdheden van de MR, kijk eens op de volgende site: www.infowms.nl.

Wil je iets aan ons kwijt aarzel dan vooral niet om ons aan te spreken of email naar mr.gieten@primah.org

Hieronder staat het jaarplan 2018-2019 van de MR.

Jaarplan 2018-2019 MR OBS Gieten

 

Login

Lost your password?