Leden MR en Jaarplan 2019-2020 en Notulen MR.

De Medezeggenschapsraad van onze school vergadert doorgaans 5 keer per schooljaar. De gezamenlijke inbreng van ouders en leerkrachten in de MR, bepaalt mede de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. Om u als ouders goed te informeren over wat er gaande is op de school, zijn de MR-vergaderingen opgenomen in de activiteitenlijst in de nieuwsbrief. Tevens zal de agenda voor geplande MR-vergaderingen te vinden zijn op de website van de school en zijn de verslagen van de vergadering, nadat ze zijn vastgesteld, bij de secretaris op te vragen (indien gewenst). Om de transparantie te bevorderen zal er na enkele vergadering een korte samenvatting in de nieuwsbrief worden opgenomen. Op deze wijze hopen wij dat u voldoende op de hoogte kunt blijven van de zaken die in de MR besproken en/of besloten worden.

De MR bestaat uit zes leden, drie personeelsleden en drie ouders. De MR bestaat momenteel uit de volgende personen:

 

Wilma Heesen (Oudergeleding, voorzitter)wilma-heesen

Ik ben Wilma Heesen, moeder van Eefke en Charlotte die nu in het groep 4 en groep 3 zitten. Ik wil graag mijn steentje bijdragen voor school en denk dat ik bij de MR kan helpen met meedenken over de dingen die langskomen.

 

Marianne Poot (Oudergeleding)marianne-poot

Hallo, Ik ben Marianne Lanting-Poot, (stief) moeder van Julia, Merel, Thijmen en Maartje. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zit ik namens de oudergeleding in de MR. De reden dat ik bij de MR ben gegaan is om mij meer te verdiepen in het onderwijs en om meer betrokken te zijn wat er allemaal op OBS Gieten gebeurd. Ook vind ik het belangrijk dat er ouders meedenken over bepaalde zaken op en rondom school en in de hoop de ouder ook een goede zeggenschap te kunnen geven.
Wat ik hoor en zie wanneer ik op school ben neem ik mee in mijn ouderstem bij de MR.

 

Erik Knol (Oudergeleding)

thumbnail_Erik-pasfoto

Mijn naam is Erik Knol, vader van Bhric, Quinn en Carmen. Namens de oudergeleding neem ik zitting in de MR. Met mijn deelname aan de MR kan ik meepraten en adviseren over het beleid en de plannen van de school. Dit doe ik namens alle ouders van de school. Mocht u input hebben voor de MR, dan mag u mij altijd aanspreken of even bellen.

 

Annemieke Kruijver (Personeelsgeleding, secretaris)Foto Annemieke

Mijn naam is Annemieke Kruijver, leerkracht van groep 7b. Sinds september 2019 ben ik lid van de Medezeggenschapsraad. Ik vervul de functie van secretaris, ik verzorg o.a. de agenda. Ik vind het belangrijk om als leerkracht betrokken bij de schoolorganisatie te blijven. De MR is daar een uitgelezen plaats voor om namens het personeel een inbreng te hebben.

 

Jan-Arend Klasens (Personeelsgeleding)foto Jan Arend

Mijn naam is Jan Arend Klasens. Ik werk sinds een aantal jaren op obs Gieten, dit jaar in groep 6 (maandag, dinsdag) en groep 7b (donderdag, vrijdag). Op woensdag verleen ik zorg aan leerlingen die dat nodig hebben. Deelname aan de MR maakt dat ik positief kritisch, in samenspraak met ouders, kan meedenken  en meepraten over het beleid van de school. Ik hoop een goede bijdrage te kunnen leveren. Ik zit sinds dit schooljaar in de MR.

 

Jenine Nijboer(Personeelsgeleding)foto Jenine

Ik ben Jenine Nijboer, leerkracht van groep 4. De eerste helft van dit schooljaar ben ik even wat minder actief i.v.m. mijn zwangerschap en bevalling van een tweeling. Na mij verlof ga ik me weer inzetten voor de MR.

 

In deze nieuwe samenstelling willen we naast de gebruikelijke activiteiten van de MR, ons extra richten op de communicatie naar onze achterban. We vinden het belangrijk dat we goed bereikbaar zijn en dat inzichtelijk is waar de MR mee bezig is. Als je het leuk vindt om meer te lezen over de bevoegdheden van de MR, kijk eens op de volgende site: www.infowms.nl.

Wil je iets aan ons kwijt aarzel dan vooral niet om ons aan te spreken of email naar mr.gieten@primah.org

 

Hieronder staat het jaarplan 2018-2019 van de MR.

Jaarplan 2019-2020 MR OBS Gieten

Hieronder staat het MR jaarverslag van 2018-2019

jaar verslag MR 2018-2019

Hieronder staan de notulen van de MR van juni en september 2019.

Login

Lost your password?