Leden MR

De Medezeggenschapsraad van onze school vergadert doorgaans 5 keer per schooljaar. De gezamenlijke inbreng van ouders en leerkrachten in de MR, bepaalt mede de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. Om u als ouders goed te informeren over wat er gaande is op de school, zijn de MR-vergaderingen opgenomen in de activiteitenlijst in de nieuwsbrief. Tevens zal de agenda voor geplande MR-vergaderingen te vinden zijn op de website van de school en zijn de verslagen van de vergadering, nadat ze zijn vastgesteld, bij de secretaris op te vragen (indien gewenst). Om de transparantie te bevorderen zal er na enkele vergadering een korte samenvatting in de nieuwsbrief worden opgenomen. Op deze wijze hopen wij dat u voldoende op de hoogte kunt blijven van de zaken die in de MR besproken en/of besloten worden.

De MR bestaat uit zes leden, drie personeelsleden en drie ouders. De MR bestaat momenteel uit de volgende personen:

Arjan Bosscha (Oudergeleding, voorzitter, GMR)
Annet Musch (Oudergeleding)
Marianne Poot (Oudergeleding)

Lammie Smit (Personeelsgeleding, Secretaris)
Ellen Hoogland (Personeelsgeleding)
Jelle Elzinga (Personeelsgeleding, GMR)

In deze nieuwe samenstelling willen we naast de gebruikelijke activiteiten van de MR, ons extra richten op de communicatie naar onze achterban. We vinden het belangrijk dat we goed bereikbaar zijn en dat inzichtelijk is waar de MR mee bezig is. Als je het leuk vindt om meer te lezen over de bevoegdheden van de MR, kijk eens op de volgende site: www.infowms.nl.

Heeft u een vraag voor de MR? Wilt u dat de MR een punt oppakt dat u belangrijk vindt? Stuur ons dan een mail op mr.gieten@primah.org of schiet een van ons aan op het plein of in de klas.

Login

Lost your password?